Paginabegin

Privacyverklaring

Gegevensbescherming is van groot belang voor Sunware BV en we willen open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. We hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

Sunware BV is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt, en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Adresgegevens:

Hoofdkantoor

Kranenberg 10
5047TR, Tilburg
Nederland

Afdeling Marketing

Heiende 11
5047SX, Tilburg
Nederland
Telefoonnummer: +31 (0)13-570 3200
E-mail: info@sunware.nl
KVK nummer: 18021519
BTW nr:  NL004 584 715 B02

Het privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Sunware B.V.. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 29/11/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. Wij slaan alle gegevens op in een beveiligde database. We geven deze informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Wilt u uw persoonsgegevens inkijken? Of uw persoonsgegevens wijzigen of verwijderen uit ons systeem? Geen probleem. Wanneer u een account heeft aangemaakt, dan kunt u dat zelf doen. Of u laat het ons weten per telefoon of e-mail
Wanneer u na het lezen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via telefoon of e-mail.

Persoonsgegevens

Welke gegevens hebben we van u nodig?
Voor- en achternaam – Zodat wij u persoonlijk aan kunnen spreken.

Adres een woonplaats – Voor juiste en snelle levering.

Telefoonnummer – Zodat we u snel kunnen bereiken in geval van vragen of toelichtingen.

Discipline – Door te weten in welke discipline uw interesse het meeste ligt kunnen we hier onze mailings op aanpassen en voorkomen dat u nieuwsbrieven ontvangt over onderwerpen die uw belangstelling minder hebben.

BTW nummer – Zodat uw zakelijke factuur volledig kan worden gedownload. Zendingen naar het buitenland kunnen bij het aanleveren van geldig BTW nummer zonder BTW geleverd worden

IP-adres – In de winkel kunnen wij aan het IP adres (van uw computer, tablet of telefoon) herkennen wie de bestelling heeft geplaatst. In de toekomst kunnen wij zo uw voorkeuren onthouden en eventueel een passend advies geven. Wanneer u een account heeft aangemaakt, dan kunnen we meteen zien dat niemand anders gebruik maakt van uw Sunware-account.

E-mailadres – U ontvangt een e-mail over uw bestelling, de factuur, eventuele vragen en informatie over de status. U ontvangt alleen een nieuwsbrief of aanbiedingen wanneer u zich daarvoor heeft aangemeld. U kunt zich via een e-mail naar info@sunware.nl altijd afmelden, of via een link onderaan de nieuwsbrief.

Verder gebruiken we uw gegevens voor het volgende:

Klantenservice – U kunt ons bellen, mailen of via Facebook contact opnemen. Waar relevant maken wij daar notities van zodat de informatie niet verloren gaat.

Account – Wanneer u een Sunware account heeft aangemaakt, dan staan daar uw persoonlijke gegevens. Naam, aflever- en factuuradres, telefoonnummer, inloggegevens en eventueel het BTW nummer. Dan hoeft u deze gegevens niet iedere keer opnieuw in te voeren. U kunt na het aanmaken van het account ook zien wat u heeft besteld. 

Administratie –  U ontvangt van ons een factuur voor uw administratie. Dit is ook uw garantiebewijs. Wij bewaren uw bestelling en de facturen minimaal zeven jaar, conform de regels die de belastingdienst ons oplegt.

Nieuwsbrieven – U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Ontvangt u liever geen nieuwsbrieven meer? U kunt zich gemakkelijk uitschrijven via een e-mail naar info@sunware.nl of via de link onderaan de nieuwsbrief die u ontvangt.

Reviews – U kunt andere klanten helpen met uw review. Door uw ervaringen te delen, geeft u anderen een nóg beter beeld van een product of dienst. De reviews die via de website worden geplaatst bewaren wij in de database van de winkel en zijn zichtbaar voor andere klanten. 

Fraudepreventie – Soms moeten we klantgegevens gebruiken om een vermoeden van fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Dit kan in extreme gevallen betekenen dat wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties.

Webwinkelsoftware

Sana Commerce - Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Sana Commerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Sana Commerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Sana Commerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Sana Commerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Sana Commerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

E-mail en mailinglijsten

Mailchimp – Wij versturen onze nieuwsbrieven en transactionele e-mails met behulp van Mailchimp. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Mailchimp. Mailchimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.  Uw persoonsgegevens worden door Mailchimp beveiligd verzonden, opgeslagen en ontsloten. Mailchimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Daarnaast verwerkt Mailchimp informatie over u als ontvanger en de onderwerp regel van e-mails voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, deze gegevens worden 30 dagen bewaard. Mailchimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Office365 - Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.


COOKIES

TOESTEMMING VOOR HET GEBRUIK VAN COOKIES
Voor het goed functioneren van onze website maken wij gebruik van cookies. Om uw geldige toestemming te verkrijgen voor het gebruik en de opslag van cookies in de browser die u gebruikt om onze website te bezoeken en om dit goed te documenteren maken wij gebruik van een platform voor toestemmingsbeheer: CookieFirst. Deze technologie wordt geleverd door Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Nederland. Website: https://cookiefirst.com aangeduid als CookieFirst.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt een verbinding tot stand gebracht met de server van CookieFirst om ons de mogelijkheid te geven een geldige toestemming van u te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde cookies. CookieFirst slaat vervolgens een cookie op in uw browser om alleen die cookies te kunnen activeren waarvoor u toestemming heeft gegeven en dit goed te kunnen documenteren. De verwerkte gegevens worden opgeslagen totdat de vooraf bepaalde bewaartermijn verstrijkt of u verzoekt de gegevens te verwijderen. Niettegenstaande het voorgaande kunnen bepaalde verplichte wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

CookieFirst wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

OVEREENKOMST GEGEVENSVERWERKING
Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met CookieFirst. Dit is een door de wetgeving inzake gegevensbescherming vereiste overeenkomst, die garandeert dat gegevens van onze websitebezoekers alleen volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR worden verwerkt.

SERVER LOGBESTANDEN
Onze website en CookieFirst verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De volgende gegevens worden verzameld:
 • Uw toestemmingsstatus of het intrekken van toestemming
 • Uw geanonimiseerde IP-adres
 • Informatie over uw browser
 • Informatie over uw apparaat
 • De datum en tijd waarop u onze website hebt bezocht
 • De url van de webpagina waar u uw toestemmingsvoorkeuren hebt opgeslagen of bijgewerkt
 • De locatie bij benadering van de gebruiker die zijn toestemmingsvoorkeur heeft opgeslagen
 • Een universeel unieke identificatie (UUID) van de websitebezoeker die op de cookiebanner heeft geklikt

COOKIEVERKLARING

Om specifiek in te zien welke cookies wij verzamen kunt u onze cookieverklaring bekijken: https://www.sunware.com/nl-nl/cookieverklaring

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Payment processors

Adyen - Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Adyen. Adyen verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Adyen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Adyen behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Adyen deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Adyen's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Adyen bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Beoordelingen

Trusted Shops - Wij verzamelen reviews via het platform van Trusted Shops. Als u een review achterlaat via Trusted Shops dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Trusted Shops deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Trusted Shops publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Trusted Shops contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en emailadres met Trusted Shops. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Trusted Shops heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Trusted Shops behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Trusted Shops toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Trusted Shops derden inschakelt.  

Verzenden en logistiek

PostNL– Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek -op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Sunware BV op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft (dit kan per e-mail, telefoon of facebookchat) zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Sunware BV. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Contactpersoon voor privacy zaken

Meneer F. van Erven

Privacyverklaring

Gegevensbescherming is van groot belang voor Sunware BV en we willen open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. We hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

Sunware BV is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt, en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Adresgegevens:

Hoofdkantoor

Kranenberg 10
5047TR, Tilburg
Nederland

Afdeling Marketing

Heiende 11
5047SX, Tilburg
Nederland
Telefoonnummer: +31 (0)13-570 3200
E-mail: info@sunware.nl
KVK nummer: 18021519
BTW nr:  NL004 584 715 B02

Het privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Sunware B.V.. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 29/11/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. Wij slaan alle gegevens op in een beveiligde database. We geven deze informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Wilt u uw persoonsgegevens inkijken? Of uw persoonsgegevens wijzigen of verwijderen uit ons systeem? Geen probleem. Wanneer u een account heeft aangemaakt, dan kunt u dat zelf doen. Of u laat het ons weten per telefoon of e-mail
Wanneer u na het lezen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via telefoon of e-mail.

Persoonsgegevens

Welke gegevens hebben we van u nodig?
Voor- en achternaam – Zodat wij u persoonlijk aan kunnen spreken.

Adres een woonplaats – Voor juiste en snelle levering.

Telefoonnummer – Zodat we u snel kunnen bereiken in geval van vragen of toelichtingen.

Discipline – Door te weten in welke discipline uw interesse het meeste ligt kunnen we hier onze mailings op aanpassen en voorkomen dat u nieuwsbrieven ontvangt over onderwerpen die uw belangstelling minder hebben.

BTW nummer – Zodat uw zakelijke factuur volledig kan worden gedownload. Zendingen naar het buitenland kunnen bij het aanleveren van geldig BTW nummer zonder BTW geleverd worden

IP-adres – In de winkel kunnen wij aan het IP adres (van uw computer, tablet of telefoon) herkennen wie de bestelling heeft geplaatst. In de toekomst kunnen wij zo uw voorkeuren onthouden en eventueel een passend advies geven. Wanneer u een account heeft aangemaakt, dan kunnen we meteen zien dat niemand anders gebruik maakt van uw Sunware-account.

E-mailadres – U ontvangt een e-mail over uw bestelling, de factuur, eventuele vragen en informatie over de status. U ontvangt alleen een nieuwsbrief of aanbiedingen wanneer u zich daarvoor heeft aangemeld. U kunt zich via een e-mail naar info@sunware.nl altijd afmelden, of via een link onderaan de nieuwsbrief.

Verder gebruiken we uw gegevens voor het volgende:

Klantenservice – U kunt ons bellen, mailen of via Facebook contact opnemen. Waar relevant maken wij daar notities van zodat de informatie niet verloren gaat.

Account – Wanneer u een Sunware account heeft aangemaakt, dan staan daar uw persoonlijke gegevens. Naam, aflever- en factuuradres, telefoonnummer, inloggegevens en eventueel het BTW nummer. Dan hoeft u deze gegevens niet iedere keer opnieuw in te voeren. U kunt na het aanmaken van het account ook zien wat u heeft besteld. 

Administratie –  U ontvangt van ons een factuur voor uw administratie. Dit is ook uw garantiebewijs. Wij bewaren uw bestelling en de facturen minimaal zeven jaar, conform de regels die de belastingdienst ons oplegt.

Nieuwsbrieven – U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Ontvangt u liever geen nieuwsbrieven meer? U kunt zich gemakkelijk uitschrijven via een e-mail naar info@sunware.nl of via de link onderaan de nieuwsbrief die u ontvangt.

Reviews – U kunt andere klanten helpen met uw review. Door uw ervaringen te delen, geeft u anderen een nóg beter beeld van een product of dienst. De reviews die via de website worden geplaatst bewaren wij in de database van de winkel en zijn zichtbaar voor andere klanten. 

Fraudepreventie – Soms moeten we klantgegevens gebruiken om een vermoeden van fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Dit kan in extreme gevallen betekenen dat wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties.

Webwinkelsoftware

Sana Commerce - Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Sana Commerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Sana Commerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Sana Commerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Sana Commerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Sana Commerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

E-mail en mailinglijsten

Mailchimp – Wij versturen onze nieuwsbrieven en transactionele e-mails met behulp van Mailchimp. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Mailchimp. Mailchimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.  Uw persoonsgegevens worden door Mailchimp beveiligd verzonden, opgeslagen en ontsloten. Mailchimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Daarnaast verwerkt Mailchimp informatie over u als ontvanger en de onderwerp regel van e-mails voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, deze gegevens worden 30 dagen bewaard. Mailchimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Office365 - Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.


COOKIES

TOESTEMMING VOOR HET GEBRUIK VAN COOKIES
Voor het goed functioneren van onze website maken wij gebruik van cookies. Om uw geldige toestemming te verkrijgen voor het gebruik en de opslag van cookies in de browser die u gebruikt om onze website te bezoeken en om dit goed te documenteren maken wij gebruik van een platform voor toestemmingsbeheer: CookieFirst. Deze technologie wordt geleverd door Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Nederland. Website: https://cookiefirst.com aangeduid als CookieFirst.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt een verbinding tot stand gebracht met de server van CookieFirst om ons de mogelijkheid te geven een geldige toestemming van u te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde cookies. CookieFirst slaat vervolgens een cookie op in uw browser om alleen die cookies te kunnen activeren waarvoor u toestemming heeft gegeven en dit goed te kunnen documenteren. De verwerkte gegevens worden opgeslagen totdat de vooraf bepaalde bewaartermijn verstrijkt of u verzoekt de gegevens te verwijderen. Niettegenstaande het voorgaande kunnen bepaalde verplichte wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

CookieFirst wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

OVEREENKOMST GEGEVENSVERWERKING
Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met CookieFirst. Dit is een door de wetgeving inzake gegevensbescherming vereiste overeenkomst, die garandeert dat gegevens van onze websitebezoekers alleen volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR worden verwerkt.

SERVER LOGBESTANDEN
Onze website en CookieFirst verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De volgende gegevens worden verzameld:
 • Uw toestemmingsstatus of het intrekken van toestemming
 • Uw geanonimiseerde IP-adres
 • Informatie over uw browser
 • Informatie over uw apparaat
 • De datum en tijd waarop u onze website hebt bezocht
 • De url van de webpagina waar u uw toestemmingsvoorkeuren hebt opgeslagen of bijgewerkt
 • De locatie bij benadering van de gebruiker die zijn toestemmingsvoorkeur heeft opgeslagen
 • Een universeel unieke identificatie (UUID) van de websitebezoeker die op de cookiebanner heeft geklikt

COOKIEVERKLARING

Om specifiek in te zien welke cookies wij verzamen kunt u onze cookieverklaring bekijken: https://www.sunware.com/nl-nl/cookieverklaring

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Payment processors

Adyen - Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Adyen. Adyen verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Adyen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Adyen behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Adyen deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Adyen's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Adyen bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Beoordelingen

Trusted Shops - Wij verzamelen reviews via het platform van Trusted Shops. Als u een review achterlaat via Trusted Shops dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Trusted Shops deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Trusted Shops publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Trusted Shops contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en emailadres met Trusted Shops. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Trusted Shops heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Trusted Shops behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Trusted Shops toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Trusted Shops derden inschakelt.  

Verzenden en logistiek

PostNL– Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek -op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Sunware BV op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft (dit kan per e-mail, telefoon of facebookchat) zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Sunware BV. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Contactpersoon voor privacy zaken

Meneer F. van Erven

Meld je aan en ontvang direct 5% korting op je bestelling!

ideal
bancontact
paypal
mastercard
visa
klarna
facebook
instagram
youtube
pinterest
linkedin

Meld je aan en ontvang direct 5% korting op je bestelling!

ideal
bancontact
paypal
mastercard
visa
klarna
facebook
instagram
youtube
pinterest
linkedin